Mogu li poslati proizvode na adresu koja ne odgovara mojoj adresi za naplatu?

Da definitivno! Tijekom procesa odjave možete unijeti bilo koju adresu za dostavu i navesti drugu adresu za naplatu.

Powered by BetterDocs

Seller Sign up