Ne, računi su potpuno neobavezni.

Powered by BetterDocs

Seller Sign up