Uvjeti povrata

Povrat / Reklamacije

1. Kupac ima pravo odustati od narudžbe u bilo kojem trenutku prije primitka paketa sa naručenim
proizvodima. Ako od narudžbe želi odustati nakon što je pošiljka predana dostavnoj službi, Kupac ima pravo
odbiti primitak paketa bez dodatnih troškova.

2. Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi Kupac pošiljku može vratiti, a Prodavatelj će mu poslati
ispravni proizvod bez dodatnih troškova poštarine.

3. Reklamaciju na mehanička oštećenja unutar paketa potrebno je prijaviti trgovcu unutar 14 radnih dana od
primitka paketa.

4. Povrat za poklon pakiranja ne vršimo!

5. Od prava povrata izuzeti su proizvodi sa vidljivim znakovima korištenja ili ambalažom koja se nakon
otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje.

6. Proizvodi koje Kupac vraća Prodavatelju moraju biti nekorišteni, u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim
dijelovima, neoštećeni i potpuno ispravni uz priloženi račun koji je isporučio prodavatelj. Uz vraćene
proizvode, Kupac mora priložiti broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat novčanih
sredstava.

7. Proizvodi koji su isporučeni u kompletu (npr. set tajica) moraju biti vraćeni u kompletu. Prodavatelj nije
dužan primiti pošiljku s otkupninom, već samo pošiljke poslane HP-OM, te pošiljke za koje nije potrebno podmiriti dodatne troškove (pismo ili preporuka putem Hrv. pošte). Pošiljke slane HP expressom neće biti
preuzete od strane prodavatelja.

8. Ukoliko kupac zaprimi paket, a proizvod je neispravan/oštećen, dužan nas je obavijestiti o problemu unutar 5
radnih dana, te ukoliko želi zamjenu prodavatelj će o svojem trošku napraviti zamjenu putem Hrvatske Pošte usluga Hp Ekspres. Reklamacije nakon navedenog roka neće biti priznate.

9. Svi ostali slučajevi rješavaju se u procesu reklamacije, shodno propisima Zakona o zaštiti potrošača i Zakona
o obveznim odnosima.

10. O reklamaciji Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti pismenim putem ili porukom e-pošte poslanom na
adresu info@costazos.com ili pisanim putem na adresu: Kodeks style j.d.o.o. Siget 18b,10000 Zagreb

11. Kupac reklamirane proizvode ili proizvode za koje ostvaruje pravo na povrat sredstava može vratiti putem
dostavne službe HP o trošku prodavatelja (isključivo za cargo pakete teže od 20kg). Trošak dostave za
vraćanje proizvoda u slučaju raskida ugovora sklopljenog na daljinu putem druge dostavne službe snosi
kupac (vrijedi za pakete lakše od 20kg).

UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o
svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom
poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i
prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte,

Rok za raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi
odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Povrat uplaćenog iznosa

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,
uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada
smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu
vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili,
Povrat novca bit će izvršen uplatom na vaš tekući račun.U slučaju da pristajete na
drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam
dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Povrat robe

Robu vratite bez
nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste
nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka
pošaljete ili predate robu nama.

Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici
možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez
odgađanja, elektroničkom poštom.
Obrazac za jednostrani raskid ugovora
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz
online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje. To znači da
ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU svoj prigovor možete na brži i
jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i trgovci i potrošači, a
prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.